Oppdatering av medarbeidere

Vi kan tilby oppdateringsdager/timer for deres personell. Oppfriskningskurs! Kurset fremhever sikker maskinbruk, sikker arbeidsutførelse og sikkert arbeid! Med søkelys på de utfordringer dere kan ha med ønske om å forebygge uhell og redusere potensielle skadepunkter. Vi skreddersyr et opplegg for dere, og kjører hele prosessen med oppfriskning. Dette har vi erfaring på med gode resultater.