Personaltjenester

På dette felt kan vi tilby hjelp og støtte i ansettelsesprosesser, generelt personalarbeid og som samtalepartner.

Her bygger vi og på opparbeidet erfaring, med slikt arbeid gjennom mange år.

Ønsker dere ytterligere info om dette, kontakt oss for en uforbindtlig prat.