ANDRE tjenester

Assista, er som navnet sier en del av å yte ASSISTANSE, vår filosofi er at vi ønsker å bidra med hjelp og støtte innen mange felt, bygget på opparbeidet erfaring. Daglig leder har de siste 15 år arbeidet mye med i bidra til å få folk i jobb, gjennom arbeid i bemanningsbransjen og med over 150 kurs tilrettelagt for fremmedspråklige på vei inn i norsk arbeidsliv. Dette har gitt oss en erfaring vi anser som viktig i de oppdrag vi har og har hatt, som underleverandør til en bransje som tilbyr kurs og erfaringsbygging for medarbeidere/personer på vei inn i arbeidslivet.

Vi kan innen denne sektor tilby både tid og relevant erfaring, tuftet på gode resultater.

Forespørsler på bidrag innenfor motivasjon og hjelp,
på vei inn i arbeidslivet, vil vi gjerne motta og svare på.